TUYỂN SINH CAO HỌC
Thông báo thay đổi thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 [ 8/24/ ]

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 [ 6/1/2 ]

Thông báo tuyến sinh trình độ thạc sĩ ngành Kiến trúc [ 12/22 ]

Thông báo tuyến sinh trình độ thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng năm 2021 [ 12/22 ]

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ ngành Xây dựng và Kiến trúc năm 2020 (kèm file hồ sơ tuyển sinh) [ 6/10/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Thông tin tuyến sinh thạc sỹ Tài chính ngân hàng; Luật Hành chính và Hiến pháp năm 2020 (file hồ sơ đính kèm) [ 1/30/ ]
 
THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2020 (đính kèm hồ sơ tuyển sinh)

 
 


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn