TUYỂN SINH CAO HỌC
Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 [ 6/1/2 ]

Thông báo thay đổi thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 [ 8/24/ ]

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 [ 6/1/2 ]

Thông báo tuyến sinh trình độ thạc sĩ ngành Kiến trúc [ 12/22 ]

Thông báo tuyến sinh trình độ thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng năm 2021 [ 12/22 ]

Các bài đã đăng:

  1. Thông báo tuyển sinh thạc sĩ ngành Xây dựng và Kiến trúc năm 2020 (kèm file hồ sơ tuyển sinh) [ 6/10/ ]

  2. Thông tin tuyến sinh thạc sỹ Tài chính ngân hàng; Luật Hành chính và Hiến pháp năm 2020 (file hồ sơ đính kèm) [ 1/30/ ]
 
THÔNG BÁO
 
 
 


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn