THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH,CĐ NĂM 2020
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020 [ 4/1/2 ]

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

Mã trường: XDT 

 

 


Các bài đã đăng:

 
THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2020 (đính kèm hồ sơ tuyển sinh)

Thông tin tuyến sinh thạc sỹ Tài chính ngân hàng; Luật Hành chính và Hiến pháp năm 2020 (file hồ sơ đính kèm)

 
 


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 1
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn