DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019 ( ĐỢT 1 )
TỪ HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nhập Họ và tên cần tìm:
Stt Số HS Họ và tên Ngày sinh CMND Bậc Ngành Tổ hợp môn Điện thoại Ghi chú Chức năng
1 LÊ TRIỆU PHÚ 30/05/1994 221372184 CD 6340404 - 03. Quản trị kinh doanh
A00
0379875755 Đăng ký đợt 1
2 HUỲNH TRÚC MY 08/12/2001 221511248 DH 7340301 - 08. Kế toán
A01
0523690183 Đăng ký đợt 1
3 TẠ THỊ KIM PHỤNG 01/01/2001 221508814 CD 6340404 - 03. Quản trị kinh doanh
D01
0986138974 Đăng ký đợt 1
4 191 HUỲNH NGỮ 16/11/2001 221491479 CD 6340404 - 03. Quản trị kinh doanh
A00
0326927553 Đăng ký đợt 1
5 190 ĐẶNG VĂN HÒA 09/02/2001 221502461 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0353990571 Đăng ký đợt 1
6 186 NGUYỄN THANH QUANG 22/12/2001 0979015196 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0979015196 Đăng ký đợt 1
7 181 VÕ HUY HOÀNG 01/10/2001 215543859 DH 7580101 - 06. Kiến trúc
V03
0938645999 Đăng ký đợt 1
8 179 DƯƠNG VĂN TỈNH 12/08/2001 221524586 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A01
0386715254 Đăng ký đợt 1
9 177 TRƯƠNG VĂN HUY 27/02/2001 221486237 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0357485465 Đăng ký đợt 1
10 173 TẠ QUỐC VƯƠNG 15/09/2001 221514243 DH 7580302 - 04. Quản lý xây dựng
A00
0378283928 Đăng ký đợt 1
11 172 NGUYỄN ANH HÀO 09/02/2001 221501412 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A01
0857342202 Đăng ký đợt 1
12 171 PHÙNG NGỌC THỜI 17/05/2001 215530117 DH 7580205 - 02. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A00
0962240690 Đăng ký đợt 1
13 PHAN THỊ TUYẾT MAI 03/11/2001 225829031 DH 7580301 - 03. Kinh tế xây dựng
A00
0344146171 Đăng ký đợt 1
14 Trần Văn Trưởng 08/10/2001 221518267 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0369170009 Đăng ký đợt 1
15 180 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 03/11/2001 221506486 DH 7340301 - 08. Kế toán
A01
0375960974 Đăng ký đợt 1
16 Phan Ngọc Việt 19/12/2001 221468659 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0337761350 Đăng ký đợt 1
17 170 NGUYỄN NHẬT THÀNH 17/10/2001 221511357 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A01
0334688163 Đăng ký đợt 1
18 Nguyễn Chấn Khương 24/12/2000 215550856 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
D01
0356649249 Đăng ký đợt 1
19 Lê Thị Thanh Tuyền 20/04/2001 221523075 DH 7340301 - 08. Kế toán
D01
0948545865 Đăng ký đợt 1
20 NGUYỄN THỊ TRÚC LAN 09/11/2001 221502072 CD 6340404 - 03. Quản trị kinh doanh
D01
0339335495 Đăng ký đợt 1
21 21LT TRƯƠNG MINH VŨ 10/10/1994 221064439 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
C01
0962938752 Đăng ký đợt 1
22 20LT HUỲNH VĂN HÙNG 04/04/1991 221296564 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0394962984 Đăng ký đợt 1
23 19LT NGÔ MINH MỸ 10/09/1992 215209214 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
C01
0964688929 Đăng ký đợt 1
24 18LT PHAN HỮU THÀNH 23/05/1992 230797172 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0978884141 Đăng ký đợt 1
25 17LT HUỲNH HỮU HƯNG 10/03/1995 225582113 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0978424993 Đăng ký đợt 1
26 15LT HUỲNH TRẦN GIANG 17/02/1991 221285315 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0915458470 Đăng ký đợt 1
27 14LT ĐINH PHƯƠNG QUANG 02/10/1991 221228757 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0974336096 Đăng ký đợt 1
28 13LT NGUYỄN QUỐC TUÂN 09/09/1984 221093763 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0948648114 Đăng ký đợt 1
29 12LT PHẠM DUY HƯNG 17/11/1991 212312220 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0935959388 Đăng ký đợt 1
30 11LT LÊ CHÍ HIẾU 03/12/1993 221360098 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0336791263 Đăng ký đợt 1
31 10LT TRẦN VĂN KIỆT 27/05/1992 221336527 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0934011847 Đăng ký đợt 1
32 9LT ĐINH VĂN TRÂN 25/03/1995 221391366 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
C01
0983823128 Đăng ký đợt 1
33 8LT ĐỖ THỊ THU PHƯỢNG 04/01/1998 221450631 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
D01
0329396322 Đăng ký đợt 1
34 7LT NGUYỄN BẢO THỊNH 24/09/1998 221462580 DH 7580302 - 04. Quản lý xây dựng
C01
09650006764 Đăng ký đợt 1
35 5LT NGUYỄN VÕ THIÊN THƠ 05/07/1998 221467926 DH 7580205 - 02. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A00
0395600023 Đăng ký đợt 1
36 168 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 16/07/2001 221478842 DH 7340301 - 08. Kế toán
A00
0328627128 Đăng ký đợt 1
37 194 NGUYỄN QUỐC PHONG 27/02/2001 215534645 DH 7580302 - 04. Quản lý xây dựng
A00
0966659854 Đăng ký đợt 1
38 193 NGUYỄN TRỊNH KHÁNH NHỰT 20/03/2001 215534671 DH 7580302 - 04. Quản lý xây dựng
A00
0921791419 Đăng ký đợt 1
39 TRẦN QUỐC TÍNH 10/11/2001 215593870 DH 7580205 - 02. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A00
0357930114 Đăng ký đợt 1
40 NGUYỄN TẤN LONG 20/05/2001 225721966 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0898398382 Đăng ký đợt 1
41 161 TRƯƠNG VĂN AN 07/08/2001 225771326 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0969832089 Đăng ký đợt 1
42 160 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 05/06/2001 221463958 DH 7340301 - 08. Kế toán
A00
0397557724 Đăng ký đợt 1
43 158 PHẠM NGỌC TỊNH 05/08/2001 221524701 DH 7580302 - 04. Quản lý xây dựng
A00
0901372075 Đăng ký đợt 1
44 155 PHẠM NGỌC TRÍ 02/01/2001 221482294 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0794517150 Đăng ký đợt 1
45 3LT NGUYỄN QUỐC TUẤN 18/03/1989 221241370 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0947351254 Đăng ký đợt 1
46 LÂM DƯ PHƯƠNG 25/09/2001 221519511 CD 6340404 - 03. Quản trị kinh doanh
D01
0768435825 Đăng ký đợt 1
47 154 NGUYỄN TRIỆU VỸ 14/05/2001 221466466 DH 7580213 - 09. Kỹ thuật Cấp thoát nước
A00
0386068348 Đăng ký đợt 1
48 NGUYỄN CHÍ TÂM 18/09/2001 221514342 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0393375971 Đăng ký đợt 1
49 153 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 16/05/2001 221519043 DH 7340301 - 08. Kế toán
C01
0396323342 Đăng ký đợt 1
50 184 TRẦN QUANG QUÍ 02/01/2001 215538109 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0363859623 Đăng ký đợt 1
51 NGUYỄN VĂN DŨNG 21/10/2001 221482180 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0342316414 Đăng ký đợt 1
52 NGUYỄN TRƯƠNG PHÚ 10/05/2001 221508991 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0346944790 Đăng ký đợt 1
53 152 NGUYỄN HỮU TOÀN 04/05/2001 221491477 CD 6340404 - 03. Quản trị kinh doanh
A00
0936374583 Đăng ký đợt 1
54 163 LÊ VĨNH KỲ 01/06/2001 221481825 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0382021691 Đăng ký đợt 1
55 PHẠM THỊ HOÀI DUYÊN 30/10/2001 221486519 CD 6340404 - 03. Quản trị kinh doanh
A00
0382510389 Đăng ký đợt 1
56 CHÂU QUỐC TIẾN 03/06/2001 221507861 DH 7340301 - 08. Kế toán
A00
0333969643 Đăng ký đợt 1
57 143 Nguyễn Đình Huy 23/09/2001 221514144 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A01
0702712922 Đăng ký đợt 1
58 Ngô Đình Trông 12/02/2001 221481255 DH 7580301 - 03. Kinh tế xây dựng
A00
0386761131 Đăng ký đợt 1
59 NGUYỄN HỮU THIỆN 26/03/2001 221508609 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0949746708 Đăng ký đợt 1
60 2LT HUỲNH HỮU TRỌNG ĐỨC 03/06/1998 215454779 DH 7580205 - 02. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A00
0382199058 Đăng ký đợt 1
61 1LT NGUYỄN NGỌC SƠN 15/01/1998 215442264 DH 7580205 - 02. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
D01
0333457863 Đăng ký đợt 1
62 147 DƯƠNG QUỐC ANH 28/05/1994 221376506 CD 6340404 - 03. Quản trị kinh doanh
C01
0979999769 Đăng ký đợt 1
63 146 LÊ THỊ THANH HIỀN 01/11/2000 221491292 CD 6340404 - 03. Quản trị kinh doanh
A00
0979999769 Đăng ký đợt 1
64 162 KSOR Y SÁU 06/02/1997 221447270 DH 7340301 - 08. Kế toán
A00
0981084501 Đăng ký đợt 1
65 145 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 17/02/2001 221502047 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A01
0857684374 Đăng ký đợt 1
66 185 NGUYỄN THÀNH LÂM 20/10/2001 215565067 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0919865416 Đăng ký đợt 1
67 196 TRẦN THỊ CẨM THI 21/01/2001 221527378 DH 7340301 - 08. Kế toán
A00
0327037395 Đăng ký đợt 1
68 Ngô Đình Trông 12/02/2001 221481255 DH 7580301 - 03. Kinh tế xây dựng
A00
0386761131 Đăng ký đợt 1
69 NGUYỄN THỊ KIM THI 01/06/2001 221507855 DH 7340301 - 08. Kế toán
A00
0389330586 Đăng ký đợt 1
70 148 HUỲNH VŨ MINH KHƯƠNG 17/08/2001 221487809 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0398246301 Đăng ký đợt 1
71 TRẦN THANH TÙNG 11/08/2001 206367652 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0329381779 Đăng ký đợt 1
72 ĐẶNG THỊ THƯƠNG 19/06/2001 221481590 CD 6340404 - 03. Quản trị kinh doanh
A00
0972200891 Đăng ký đợt 1
73 NGÔ VĂN DUY 30/04/2001 221507528 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0935645035 Đăng ký đợt 1
74 NGUYÊN THỊ HUỲNH TÍM 25/09/2001 221511413 DH 7580301 - 03. Kinh tế xây dựng
A01
0352512450 Đăng ký đợt 1
75 151 HUỲNH QUANG HUY 23/06/2001 221527364 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0976879402 Đăng ký đợt 1
76 137 NGUYỄN VĂN HIỀN 25/12/2001 221486318 DH 7580101 - 06. Kiến trúc
V00
0342757451 Đăng ký đợt 1
77 NGUYỄN NHƯ Ý 24/05/2001 221527376 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0365758312 Đăng ký đợt 1
78 TRẦN THỊ TUYỀN 22/03/2001 221481217 DH 7340301 - 08. Kế toán
A00
0333754960 Đăng ký đợt 1
79 Nguyễn Công Đoàn 03/03/2001 221507684 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A01
0338632974 Đăng ký đợt 1
80 136 LÊ QUỐC LỰC 10/08/2001 221514141 DH 7580205 - 02. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A00
0986830518 Đăng ký đợt 1
81 NGUYEN THANH QUANG 22/12/2001 221528404 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0979015196 Đăng ký đợt 1
82 NGUYEN THANH QUANG 22/12/2001 221528404 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0979015196 Đăng ký đợt 1
83 NGUYEN THANH QUANG 22/12/2001 221528404 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0979015196 Đăng ký đợt 1
84 197 LƯƠNG CÔNG PHIN 03/09/2001 221498458 DH 7580101 - 06. Kiến trúc
V03
0376197720 Đăng ký đợt 1
85 LƯU TRỌNG HIẾU 02/08/2001 206373087 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
C01
0968176821 Đăng ký đợt 1
86 134 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 25/01/2000 221494052 DH 7340301 - 08. Kế toán
A00
0981657751 Đăng ký đợt 1
87 NGUYỄN TẤN PHÁT 12/10/2001 221511228 DH 7580302 - 04. Quản lý xây dựng
D01
0834893214 Đăng ký đợt 1
88 Hồ Thị Tường Vi 03/07/2001 221476370 DH 7340301 - 08. Kế toán
D01
0393628392 Đăng ký đợt 1
89 TRAN VAN AN 01/01/2001 024175869 DH 7580301 - 03. Kinh tế xây dựng
D01
0915478563 Đăng ký đợt 1
90 Nguyễn Anh Thư 09/02/2001 206325078 DH 7340301 - 08. Kế toán
A00
0943485509 Đăng ký đợt 1
91 LÊ THỊ NGỌC THẢO 30/01/2001 197406153 DH 7580301 - 03. Kinh tế xây dựng
A00
0359088636 Đăng ký đợt 1
92 Võ Hoàng Hậu 24/12/2001 221507693 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0339734776 Đăng ký đợt 1
93 VÕ CHẾ MINH HẢI 09/09/2000 225912528 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0918941120 Đăng ký đợt 1
94 132 TẠ QUỐC VƯƠNG 08/08/1994 245243175 DH 7580302 - 04. Quản lý xây dựng
A00
0367418847 Đăng ký đợt 1
95 Huỳnh Kim Hoàng Em 15/02/2001 221506423 DH 7580101 - 06. Kiến trúc
V01
0333802478 Đăng ký đợt 1
96 HUỲNH VĂN BẰNG 04/09/2001 221519335 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0981659410 Đăng ký đợt 1
97 HUỲNH VĂN CAO 04/09/2001 221519334 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0339215571 Đăng ký đợt 1
98 VÕ ĐỨC HOÀI 30/05/2001 225626376 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0983157628 Đăng ký đợt 1
99 TRẦN THANH TRƯỜNG 09/01/2001 206224463 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0337526808 Đăng ký đợt 1
100 HỒ THỊ TƯỜNG VI 03/07/2001 221476370 DH 7340301 - 08. Kế toán
D01
0393628392 Đăng ký đợt 1

[Trang đầu] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 |