DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 ( ĐỢT 1 )
TỪ HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nhập Họ và tên cần tìm:
Stt Số HS Họ và tên Ngày sinh CMND Bậc Ngành Tổ hợp môn Điện thoại Ghi chú Chức năng
1 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 04/11/2000 221492667 DH 7340301 - 08. Kế toán
A00
0868653561
2 06LT2020 NGUYỄN LÊ HOÀNG PHÚC 25/02/1996 221423061 DH 7580213 - 09. Kỹ thuật Cấp thoát nước
C01
0934741492
3 05LT2002 HUỲNH QUỐC HỘI 20/09/1992 225522609 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0901405426
4 03 ĐINH VĂN MINH 18/01/2000 221480917 DH 7580205 - 02. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A01
0961496353
5 04LT2020 ƯNG MINH HOÀNG 14/12/1989 221190213 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0934963339
6 03LT2020 NGUYỄN TẤN HUY ANH 02/02/1994 221378384 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0977305193
7 02 TRỊNH ANH TUẤN 15/07/1974 123456789 DH 7580101 - 06. Kiến trúc
A00
0369088077
8 02LT2020 PHẠM TRƯƠNG TIẾN PHÁT 04/12/1992 221331986 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
C01
0941412093
9 LÊ THỊ LINH NGA 18/07/2000 285759880 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0352312542
10 01LT2020 NGUYỄN THANH NHI 20/10/1991 264399674 DH 7580201 - 01. Kỹ thuật xây dựng
A00
0938614712

[Trang đầu] - [ Trang cuối ]
1 |