DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019 ( ?T 1 )
TỪ HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nhập Họ và tên cần tìm:
Stt Số HS Họ và tên Ngày sinh CMND Bậc Ngành Tổ hợp môn Điện thoại Chức năng
1 TR?N DUONG KIM PHC 01/11/2001 221502044 DH 7340301 - K? ton
A01
07625050556
2 TR?N DUONG KIM PHC 01/11/2001 221502044 DH 7340301 - K? ton
A01
0762505056
3 H? Th? Thu Th?o 20/10/2000 221511220 CD 6340114 - Qu?n tr? kinh doanh
A00
0923048893
4 Tr?n Th? Thy Vn 02/01/2001 221502403 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0973496100
5 Nguy?n Th? nh Nguy?t 13/04/2001 221502034 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0328514418
6 VUONG CNG THANH 08/04/2001 221517620 DH 7580302 - Qu?n l xy d?ng
A00
0378439351
7 Nguy?n H?u ?ng, Thn Xun Thnh, x An Xun, huy?n Tuy An, t?nh Ph Yn 29/05/1998 221460653 CD 6480201 - Cng ngh? thng tin
A00
0901987687
8 NGUY?N H?U ?NG 29/05/1998 221460653 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0901987687
9 Truong minh ti 10/09/2001 221502073 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0392913375
10 NGUY?N PH?M GIA HUY 17/02/2001 225765699 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A01
0336344297
11 NGUY?N PH?M GIA HUY 17/02/2001 225765699 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A01
0336344297
12 NGUY?N PH?M GIA HUY 17/02/2001 225765699 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0336344297
13 NGUY?N ANG KHOA 22/10/2001 221508968 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0762633125
14 BN TH? THU H 01/09/1999 241860590 DH 7340301 - K? ton
A00
0946261367
15 ?NG NG?C TRU?NG 18/10/2001 225943700 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
C01
0707021493
16 NGUY?N TH? NHI 23/05/2001 221482204 DH 7340301 - K? ton
A00
0377789734
17 L Ng?c Khnh Linh 21/05/2001 038301017695 DH 7580101 - Ki?n trc
A00
0949501436
18 08 NGUY?N VAN L?I 09/10/1998 0984806987 CD 6510104 - Cng ngh? k? thu?t cng trnh xy d?ng
A01
0984806987
19 PHAN CNG L?C 26/06/2001 225624840 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
C01
0988018144
20 10 L THANH BNH 10/06/1992 221328575 DH 7580101 - Ki?n trc
V00
0901696810
21 NGUY~N ANH TU´N 22/04/2001 221481262 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0388996514
22 NGUY?N TH? BCH NHIN 16/06/1999 221452087 DH 7340301 - K? ton
A00
0971628971
23 L VAN H?NG 23/07/2001 221482248 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0378138584
24 V TR?N HUY HONG 13/04/2001 221476944 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A01
0914004405
25 NGUY?N ?C NHN 21/06/2001 221463965 DH 7580302 - Qu?n l xy d?ng
D01
0943781602
26 NGUY?N VAN L?I 09/10/1998 225678512 CD 6510104 - Cng ngh? k? thu?t cng trnh xy d?ng
D01
0984806987
27 NGUY?N VAN L?I 09/10/1998 225678512 CD 6510104 - Cng ngh? k? thu?t cng trnh xy d?ng
A00
0984806987
28 NGUY?N VAN L?I 09/10/1998 225678512 CD 6510104 - Cng ngh? k? thu?t cng trnh xy d?ng
D01
0984806987
29 NGUY?N TH? BCH NHIN 16/06/1999 221452087 CD 6340114 - Qu?n tr? kinh doanh
A00
0971628971
30 L THANH BNH 10/06/1992 221328575 DH 7580101 - Ki?n trc
V00
0901696810
31 07 NGUY?N TH? THU L? 01/02/2000 221493566 DH 7340301 - K? ton
A00
221493566
32 06 PHNG NH?T KHI 01/08/1999 241751716 CD 6510104 - Cng ngh? k? thu?t cng trnh xy d?ng
A00
0903590403
33 NGUY?N TH? BCH NHIN 16/06/1999 221452087 DH 7340301 - K? ton
A00
0971628971
34 05 PHAN THANH HO 17/01/1999 221437613 DH 7580301 - Kinh t? xy d?ng
A00
0334248970
35 04 LM CNG MINH 08/05/1998 221430321 CD 6340114 - Qu?n tr? kinh doanh
A00
0339381868
36 ?ng Hung Ban 17/09/1999 206184908 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0379836758
37 NGUY~N ANH TU´N 22/04/2001 221481262 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0388996514
38 03 TRUONG NH?T NGUYN 19/10/1997 221409335 DH 7580205 - K? thu?t xy d?ng cng trnh giao thng
A01
0399952241.
39 H S? QU?C KHNH 07/11/2000 215514581 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
0353364750
40 02 L TH? THANH TH?Y 13/04/1998 0396950442 DH 7340301 - K? ton
A00
0396950442
41 HU?NH B?O TRN 02/04/1999 221470420 CD 6340114 - Qu?n tr? kinh doanh
A00
0935979637
42 HU?NH B?O TRN 02/04/1999 221470420 DH 7340301 - K? ton
A00
0935979637
43 01 TR?N TRUNG KIN 20/12/1998 12345678 DH 7580201 - K? thu?t xy d?ng
A00
12345678

[Trang đầu] - [ Trang cuối ]
1 |