HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, NHẬP HỌC
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2020
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020
 
THÔNG BÁO
 
 


WEBLINK
 
Xem tất cả các tin
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
Thông báo điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trình độ đại học năm 2020 [ 05/08/2020 , 8:45:3 AM ]  

Thông báo điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trình độ đại học năm 2020

 


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, NHẬP HỌC [ 24/06/2020 , 14:57:59 PM ]  

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển năm 2020 của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung


Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ chính quy (dự kiến) [ 22/06/2020 , 15:53:13 PM ]  

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2, hệ chính quy năm 2020

 


Tuyển sinh liên thông hệ vừa học vừa làm năm 2020 (liên kết đào tạo ngoài trường) [ 19/06/2020 , 15:13:14 PM ]  

 Thông tin tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm năm 2020 (liên kết đào tạo ngoài trường)


TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 2020 [ 14/06/2020 , 12:0:20 PM ]  

Tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2020


PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2020 [ 14/05/2020 , 9:14:56 AM ]  

Phương thức tuyển sinh năm 2020 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung


ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020 [ 11/05/2020 , 19:28:14 PM ]  

Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020 [ 01/04/2020 , 14:13:59 PM ]  

Thông tin tuyển sinh năm 2020


 
Số lượng đang online: 12
Số lượt truy cập: 1,092,584
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn