THÔNG BÁO
 
 
 
Xem tất cả các tin
TUYỂN SINH CAO HỌC
Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2023 [ 28/08/2023 , 11:55:36 AM ]  

Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (đợt 1 ) năm 2023 [ 18/05/2023 , 11:11:48 AM ]  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1, NĂM 2023 [ 03/03/2023 10:50:59 , 9:42:20 AM ]  

Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 [ 01/06/2022 , 16:4:23 PM ]  

Thông báo thay đổi thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 [ 24/08/2021 , 18:0:8 PM ]  

 
 
   
Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 1,262,613
Copyright by Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn